ASOCIATIA DE PARINTI A ELEVILOR SCOLII GIMNAZIALE NR. 2 VIDELE, „SCANTEI DE GENIU”

 

 

 

 

 

DOCUMENTE DE INFIINTARE

Hotarare de infiintare

PROIECTE:

SANATATE, EDUCATIE, RESPONSABILITATE. TOTUL VA FI BINE!

( APRILIE-DECEMBRIE 2020) 

Criza generată de epidemia COVID -19 îndeamnă la solidaritate și responsabilitate. În acest sens, Asociaţia „Scântei de Geniu”, asociaţia părinţilor elevilor Scolii Gimnaziale nr. 2 Videle,  în colaborare cu conducerea și cadrele didactice ale  Scolii Gimnaziale nr. 2 Videle,   implementează  proiectul „S.E.D.- 2020. Sanătate, Educaţie Responsabilitate. Totul va fi bine !” Prin intermediul acestuia, elevii  Școlii Gimnziale nr. 2 Videle  sunt  implicaţi într-o serie de activităţi în mediul on-line ( activităti de lectură,  concursuri, consiliere psihopedagogică, activităţi educative pe teme de siguranţa și sănătate) menite să îi ajute  să treacă mai ușor peste perioada de izolare și carantină. De asemenea, prin proiect, se  achiziţionează și se instalează în incinta  școlii obiecte igienico-sanitare (boiler pentru băile elevilor, aparate și soluţii  pentru dezinfectarea mâinilor etc) pentru a  le asigura elevilor condiţii optime de igienă și sănătate după revenirea la cursuri, când va fi nevoie de o atenţie sporită în acest sens.

Proiectul se desfășoară în perioada aprilie-decembrie 2020 și beneficiază de o finanţare prin programul StartONG.

Start ONG este un program lansat de Kaufland România și implementat de Asociaţia Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educaţie, sanatate,mmediu, social și cultural. Valoarea totala a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanţare comunitaram destinat ONG-urilor tinere si institutiilor non-administrative.

MEET AND CODE 2020 

Proiect eductional finantat prin ASOCIAȚIA TECHSOUP. 

Scopul proiectului  este sprijinirea de către SPONSOR a Asociatiei Scantei de geniu, în conformitate cu prevederile Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea unuieveniment online de tehnologie sau programare dedicat copiilor sau tinerilor în perioada 01 septembrie – 31 octombrie 2020, conform propunerii de eveniment depuse de către Asociatia Scantei de geniu  în cadrul competiției Meet and Code organizate de către  SPONSOR cu sprijinul companiei de software SAP.

Obiectivele proiectului sunt: dezvoltarea  competentelor sociale, civice si digitale ale elevilor Scolii Gimnaziale nr. 2 Videle, formarea deprinderilor acestora de a valorifica tehnologia intr-un mod util  si creativ, astfel incat sa contribuie la imbunatatirea lucrurilor in comunitatile din care fac parte. 

Prin intermediul unor activitati educationale desfasurate in mediul online, elevii se vor familiariza cu metodele de participare la viata comunitatii, proiectul in folosul comunitatii si vor avea ocazia sa invete intr-un mod interdisciplinar, prin imbinarea cunostintelor cu tehnologia.