ERASMUS +

FINAL DE PROIECT, ”ȘCOALA MEA O ȘCOALĂ A STĂRII DE BINE”,PROIECT  CU FINANȚARE EUROPEANĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VIDELE

 

În perioada 01.11.2022-30.04.2024, Școala Gimnazială nr. 2 Videle a derulat proiectul Școala mea, o școală a stării de bine!”,  finanțat prin programul Comisiei Europene Erasmus+, cu numărul de referință 2022-1-RO01-KA122-SCH-000075588, Acțiunea cheie 1- Educație școlară.

Aflat  în acord cu țintele strategice propuse prin planul de dezvoltare instituțională al Școlii Gimnaziale Nr. 2 Videle pentru perioada 2022-2027, cu specificul și prioritățile programului Erasmus+, precum și cu prioritățile naționale,  proiectul a urmărit să contribuie la dezvoltarea la nivelul instituției aplicante a unei culturi organizaționale bazată pe colaborare, încredere, respect, reciproc, stare de bine”, nevoi care au devenit evidente în contextul pandemiei COVID și al școlii online.

Proiectul s-a adresat  cadrelor didactice interesate de dezvoltarea profesională, de schimbul de experiență și transferul de bune practici, îmbunătățirea calității educației școlare prin dobândire și transfer de cunoștințe și competențe privind educația non-formală, educație outdoor, activitățile extrașcolare, pentru a putea  contribui la asigurarea unei bune stări de sănătate fizică și emotională a elevilor, la cultivarea, la nivelul școlii, a unei atmosfere de coloborare, prietenie, stare de bine. În parteneriat cu furnizori de formare europeni cu expertiză, în perioada iunie-iulie 2023, s-au desfășurat  4 fluxuri de formare profesională, selectate în conformitate cu nevoile de dezvoltare  identificate la nivel instituțional și individual,  la care au participat 12 profesori reprezentând ariile curriculare: ”Învățământ primar”, ”Limbă și comunicare”, ”Matematică și științe”, ”Om și societate”.

          Activitățile de formare au fost  urmate de numeroase activități de diseminare și valorificare a rezultatelor învățării la nivelul școlii, dar și la nivel de comunitate prin organizarea unor activități de învățare în colaborare cu părinții și autoritatea locală. De asemenea, cadrele didactice participante la activitățile de formare au împărtășit rezultatele învățării în cadrul întâlnirilor metodice, cercurilor pedagogice, prin participarea la conferințe, simpozioane la nivel județean, național, european etc. Ca urmare a participării la activitățile de învățare internaționale, la nivelul școlii s-au proiectat și implementat numeroase   activități didactice curriculare și extracurriculare care au presupus valorificarea competențelor  formate și a achizitiior dobândite. Pe perioada cursurilor, în cadrul orelor, dar și pe perioada vacanței de vară 2023, prin programul ”Școala de vară”,  profesorii au proiectat lecții și activități atractive care au inclus și valorificat  metode de educație non-formală, activități desfășurate în aer liber, activități de educație cu părinții , ore de consiliere și orientare cu scopul de a  cultiva premisele pentru crearea unei stări de bine, valorificând metode interactive, participative, ascultarea activă, comunicarea asertivă, dialogul.

Derularea proiectului s-a încheiat cu organizarea simpozionului interjudețean ”Învață și dă mai departe!”, în data de 22 aprilie 2024, derulat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Teleorman, Inspectoratul Școlar Județean Teleroman, Centrul Județean de Excelență Teleorman. Simpozionul, la care au participat aproximativ 153 de cadre didactice de la școli din județul Teleorman, dar și din alte județe,  a reprezentat o ocazie pentru popularizarea rezultatelor proiectului, prezentarea ghidului realizat în cadrul proiectului de către cadrele didactice participante, ” Ghid de bune practici pentru cultivarea stării de bine în școală”, dar și de popularizare a unor experiențe și activități de învățare derulate de diferite școli prin programul Erasmus, ca exemple de bună practică și  surse de inspirație pentru participanți.

Considerăm că proiectul a reprezentat  o soluție pentru îmbunătățirea calității relațiilor interumane după criza COVID, pentru combaterea comportamentelor intolerante, a actelor de violență, a discursului instigator la ură care au tins să prolifereze in timpul crizei sanitare. Cultivând inițiativa, încrederea, comunicarea, participarea prin proiectarea unor activități de învățare atractive și inovative, profesorii au contribuit la transformarea școlii intr-un spațiu al stării de bine unde elevii vin cu plăcere, se regăsesc, participă, învață, au încredere deoarece aici „primesc aripi!”spre orizontul cunoașterii. Rezultatele elevilor școlii ( promovabilitate, frecvență, rezultate obținute la examene) se imbunătățesc, profesorii vin si ramân aici, asigurându-se stabilitate pe posturi și continuitate, școala își consolidează dimensiunea europeană și încrederea  la nivelul comunității, atrăgând un număr tot mai mare de elevi.

Pentru implementarea activităților proiectului Școala Gimnazială nr. 2 Videle a beneficiat  de o finanțare europeană în valorare de 28755  Euro.

Prezentul comunicat reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului; Comisia Europeană  nu este responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse în comunicare sau publicare.

Echipa de implementare a proiectului

Ghid realizat în cadrul proiectului 

Ghid de bune practici pentru cultivarea starii de bine in scoala

 

 

 

MY SCHOOL GIVES ME WINGS!

Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 2 Videle învață  despre drepturile copiilor, alături de elevi din Croația și Cipru

            În perioada 2022-2024, Școala Gimnazială Nr. 2 Videle derulează și coordonează la nivel european proiectul ”MY SCHOOL GIVES ME WINGS!” proiect de parteneriat pentru cooperare cu beneficiari multipli finanțat prin  Programului ERASMUS+, 2022-1-RO01-KA210-SCH 000084213. Parteneri educaționali în cadrul acestui proiect sunt Apeityo Gymansio Agros,Cipru și Osnova Skola Darda, Croația. Scopul proiectului este acela de a contribui la crearea în școlile participante a unui mediu școlar incluziv, stimulativ pentru fiecare elev, caracterizat de existența unor relații interpersonale pozitive, a stării de bine, a empatiei, a toleranței, a respectului. Obiectivele desfășurării proiectului sunt:  informarea elevilor participanți cu privire la drepturile copilului, cunoaștere și conștientizarea  de către aceștia a fenomenului de bullying, formarea și dezvoltarea competențelor sociale și civice prin organizarea și desfășurarea de activități educative extrașcolare și non-formale. 

Sub genericul ”Children rights, your rights”, în perioada 16-20 octombrie 2023, s-a desfășurat cea de a doua  activitate de învățare transnațională, găzduită de Osnova Skola Darda, Croația, la care au participat elevi din școlile implicate în proiect, respectiv elevi și profeori de la Școala Gimnazială Nr. 2 Videle și Apeityo Gymansio Agros,Cipru. Au fost 5 zile de învățare altfel, de interacțiune, de colaborare, prietenie și respect, în spiritul valorilor programului Erasmus+.

            Activitatea transnațională  a debutat cu o frumoasă ceremonie pregătită de elevii de la școala gazdă, Osnova Skola Darda  constând în momente artistice, materiale  inspirate din folclorul și cultura națională croată care au  evidențiat valorile promovate de programul Erasmus + care ne-au adus împreună: toleranța, respectul pentru diversitate, multiculturalismul, multilingvismul, dorința de a învăța să trăim împreună, în respect, într-o lume diversă.

           În fiecare dintre cele 5 zile de desfășurare a mobilitățiii s-au desfășurat activități de învățare   non-formale care au avut drept obiectiv, informarea  cu privire la drepturile copiilor și promovarea acestora,cultivarea empatiei, a respectului a non-volenței și a non-discriminării, dezvoltarea competențelor multilingvistice, sociale, civice, inter și intrapersonale ale tuturor celor implicați în proiect.  Au fost  activități de cunoaștere și interacțiune,creative, stimulative pentru elevi care le-a oferit ocazia să își valorifice sau să își imbogățească cunoștințele cu privire la subiectul drepturilor copiilor, să își valorifice creativitatea pentru a realiza, în echipe multinaționale diverse materiale, să se exprime, să comunice în limba engleză.  Printre acestea menționăm: exprimarea drepturilor copiilor prin artă, realizarea unor cărți poștale cu tema drepturilor copiilor, vizionarea și interpretarea unor materiale video pe tema drepturilor copiilor, scrierea și interpretarea unui imn al proiectului având va temă promovarea valorilor, realizarea unui copac al drepturilor copiilor pornind de la analiza unor articole din ”Convenția  O.N.U. cu privire la drepturile copiilor”, activități de prevenire și combatere a cyberbullying-ului realizate de psihologul școlii, activități sportive, flashmob etc.Tehnologia a fost valorificată de asemenea, sarcinile de lucru și activitățile desfășurate fiind evaluate cu ajutorul unor aplicații foarte îndrăgite de elevi, precum kahoot.

           Profesorii coordonatori ai proiectului au valorificat contextul proiectului pentru a  împărtăși și a învăța unii din experiența celorlalți. În cea de a treia zi a mobilității a avut loc unworkshop, care a avut ca temă incluziunea, lucrul cu elevii cu nevoi speciale în cadrul căruia profesorii din fiecare școală participantă au prezentat materiale oferind  exemple de metode și activități utilizate în școlile din care vin, metode și tehnici de lucru inspirate din experiența altor proiecte Erasmus+ utilizate   pentru integrarea  cu succes  a elevilor din grupuri  vulnerabile.

            Nu au lipsit nici activitățile care au avut ca obiectiv cunoașterea locurilor vizitate, precum și a tradițiilor și a culturii croate. În prima zi, elevii și profesorii au vizitat Grădina zoologică din Osijek.  În cea de a doua zi, programul a cuprins un tur ghidat al orașului de pe râul Drava, Osijek,  prilej de a afla informații despre istoria croată, de a admira catedrala medievală, arhitectura, parcurile frumoase ale orașului.Turul ghidat a inclus și o incursiune în cultura și folclorul zonei prin vizita la  Muzeul Slavonia unde elevii au participat la un atelier de decorare de sacoșe cu motive tradiționale folosite în trecut în această regiune.  În cea de a patra zi, participanții au petrect timp de calitate împreună,în natură,  desfășurând activități de educație outdoor.  Au  vizitat Parcul Natural Kopacki Rit din estul Croaţiei, situat între Drava și Dunăre, unul dintre cele mai mari pacuri ornitologice din Europa unde au admirat flora, vegetația, fauna locului, cu grijă protejate în cadrul rezervației naturale, s-au bucurat de o plimbare  cu barca  pe lacul Sakada š, prin rezervația zoologică specială. La Centrul Educațional Tikves, au aflat informații despre parcul natural, dar și  despre istoria modernă  și contemporană a Croației.

               Cea de a cincea și ultima zi a mobilității a fost dedicată reflecției, evaluării, certificării. Elevii și profesorii participanți au exprimat gânduri, opinii cu privire la zilele petrecute în Croația, au stabilit planuri pentru mai departe, pentru următoarea mobilitate care se va desfășura în România, în primăvara anului 2024.

             Gândurile și reflecțiile elevilor, dar și ale cadrelor didactice au reliefat din nou valoarea și importanța proiectelor Erasmus pentru cei implicați în desfășurarea lor, o ocazie de a depăși barierele culturale și lingvistice, de învăța altfel lucruri noi, de a îți face noi prieteni, de a descoperi  cultura altor țări, patrimoniul cultural european,  de iți dezvolta competențele multilingvistice, de sensibilizare și exprimare culturală, de învăța respectul, empatia, toleranța, de a îți dezvolta încrederea în sine, de a învăța să trăiești frumos, împreună cu ceilalți într-o lume diversă și globală. 

          Cu toții, elevi, profesori,   am plecat cu amintiri frumoase și cu dorința de a ne revedea. Elevii au fost primiți cu multă căldură și ospitalitate în familii croate, bucurându-se de momente și surprize frumoase, astfel că, la final de mobilitate, s-au despărțit cu greu unii de ceilalți.

             În perioada ulterioară mobilității, participanții vor disemina, vor împărtăși în școlile și în comunitățile lor despre cele învățate în Croația, vor continua să lucreze împreună pe patforma ESEP a proiectului, pentru a pregăti cea de a treia și ultima mobilitate care se va desfășura la Școala Gimnazială Nr.2 Videle, România în primăvara anului următor.   

Material realizat de Iorga Marinela Monica,

Ambasador Erasmus, Ambasador eTwinning

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.

 

 

 

REZULTATE 

selecție elevi participanți la mobilitatea care se va desfășura în Croația, în perioada 16-20.10.2023 în cadrul proiectului
”MY SCHOOL GIVES ME WINGS2022-1-RO01-KA210-SCH000084213

BRW202B20F5DD2B_003646

 

ANUNT
Privind selecția unui număr de 2 elevi participanți la mobilitatea care se va desfășura în Croația, în perioada 16-20.10.2023 în cadrul proiectului
”MY SCHOOL GIVES ME WINGS

2022-1-RO01-KA210-SCH000084213

   Pentru informații consultați documentul atașat.

BRW202B20F5DD2B_003542

ȘCOALA MEA,  O ȘCOALĂ A STĂRII DE BINE,

PROIECT  CU FINANȚARE EUROPEANĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VIDELE

În perioada 2022-2024, Școala Gimnazială nr. 2 Videle derulează proiectul Școala mea, o școală a stării de bine!”   proiect finanțat prin programul Comisiei Europene Erasmus+, cu numărul de referință 2022-1-RO01-KA122-SCH-000075588, Acțiunea cheie 1- Educație școlară.

Proiectul este în acord cu țintele strategice propuse prin planul de dezvoltare instituțională pentru perioada 2022-2027 și își propune să contribuie la dezvoltarea unei culturi organizaționale bazată pe colaborare, încredere, respect, reciproc, stare de bine”, nevoie care a devenit evidentă în contextul pandemiei și al școlii online.

Proiectul vizează întreaga comunitate școlară,  cadrele didactice interesate de dezvoltarea profesională, de schimbul de experiență și transferul de bune practici, îmbunătățirea calității educației școlare, prin  dobândirea de  noi cunoștințe și competențe privind educația non-formală, deprinderea de metode și tehnici care pot contribui la asigurarea unei bune stări de sănătate fizică și emotională a elevilor, la cultivarea, la nivelul școlii, a unei atmosfere de coloborare, prietenie, stare de bine.

În parteneriat cu furnizori de formare europeni cu expertiză, în perioada iunie-iulie 2023, s-au desfășurat  4 fluxuri de formare la care au  participat 12 profesori reprezentând ariile curriculare: ”Învățământ primar”, ”Limbă și comunicare”, ”Matematică și științe”, ”Om și societate”. Cele 4 programe de formare au fost  selectate în conformitate cu nevoile de dezvoltare  identificate la nivel instituțional și individual.

Astfel, în ordinea desfășurării lor, acestea au fost:

Happy schools: positive education for well-being and life skills development”. Cursul,  organizat de Europass Tecaher Academy,s-a desfășurat în  Italia, la Florența, în perioada 26 iunie-2 iulie 2023. Cele  3 cadre didactice  participante au avut ocazia de a se familiariza  cu fundamentele psihologiei pozitive, cu teorii relevante și tehnici specifice acesteia. Pe parcursul celor șase zile de curs, cadrele didactice au învățat cum să proiecteze programe care combină mediul academic cu dezvoltarea întăririi caracterului și a bunăstării, cum ar fi experiența emoțiilor pozitive, implicarea în activități, stabilirea de practici și relații semnificative etc. De asemenea, cursanții au fost invitați să conceapă un proiect personal bazat pe educație pozitivă, pe care să îl împărtășească cu colegii lor odată ce se întorc la școală. Aceștia au fost implicați într-un proces de învățare activ, concentrându-se și pe experiența personală și pe autoreflecție, combinând elemente cognitive și emoționale pentru a facilita procesul de învățare și pentru a asigura reținerea de lungă durată a noilor cunoștințe.

Alte trei cadre didactice, reprezentând ariile curriculare ”Învățământ primar”,” Om și societate”, au participat la  cursulInnovative teaching methods for teachers, school and adult education staff”, organizat  de Erasmus Learning Academy, în frumosul oraș Italian Bologna,  în perioada 9-15 iulie 2023. Scopul general al cursului a fost acela de  a promova excelența în educație, echipând profesorii cu cunoștințele și competențele necesare aplicării în mod eficient a metodelor de lucru non-formale în mediile școlare. Participanții s-au familiarizat cu instrumente non formale ce pot fi cu ușurință transpuse în activități practice la clasă cu elevii, au fost implicați în activități de tip team building, activități non formale concrete, metode de lucru. Astfel, au dezvoltat o mai bună înțelegere a diferențelor dintre învățarea formală, non-formală și informală precum și a principiilor de bază ale educației non formale.

În perioada 11-17 iulie 2023, alte trei cadre didactice reprezentând ariile curriculare ”Învățământ primar”, ”Om și societate”” au participat la cursul  ”Non formal for inclusion”, organizat  de Associacao EDU2GROW, la Malaga, Spania. Cursul s-a concentrat pe incluziunea socială și pe utilizarea metodelor non-formale de învățare. Sub îndrumarea experților în domeniu, participanții a avut parte de sesiuni interactive și ateliere practice, axate pe dezvoltarea abilităților de comunicare, empatie și cooperare. Metodele non-formale de învățare, precum jocurile de rol și activitățile de grup, au fost folosite pentru a crea un mediu propice pentru înțelegerea și aplicarea practică a conceptelor legate de incluziune. Cunoștințele dobândite despre incluziunea socială și utilizarea metodelor non-formale în educație au deschis noi perspective în abordarea problemelor sociale și au inspirat participanții să fie agenți activi ai schimbării în propriile comunități. Întâlnirile și legăturile interculturale create în timpul cursului au contribuit la construirea unei rețele de sprijin și colaborare între participanți din diverse medii culturale și educaționale.

Cel de al patrulea  și ultimul flux de formare, cursul ”Outdoor education– involve students in outdoor learning experiences” organizat  de ASSOCIACAO EDU2GROW, s-a desfășurat  la Strasbourg, în perioada 21-27 iulie 2023.  Trei  cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 2 Videle, reprezentând ariile curriculare ”Limbă și comunicare”, ”Matematică și științe”, ”Om și societate”s-au familiarizat cu metode și tehnici specifice educației outdoor. Obiectivele cursului au fost relevante pentru tema proiectului, oferindu-le cadrelor didactice posibilitatea de a-și dezvolta competențe privind aplicarea educației în aer liber, în diferite cadre formale, pentru a îmbunătăți motivația elevilor,  a le oferi instrumente, idei și bune practici despre cum să integreze educația în aer liber în educația formală, pentru a conduce o serie de exerciții și provocări de grup, jocuri de rezolvare a problemelor, activități experiențiale în natură, în școală, în parcuri, în comunitate etc. Participanții au învățat să planifice, să proiecteze și să organizeze activități în aer liber, au avut ocazia de a se familiariza cu noi metode de educație non-formală, inspiraționale pentru activități pe care le vor desfășura cu elevii, atât în sala de clasă, cât și în cadrul unor activități extrașcolare, activități care pot contribui la cultivare stării de bine, a mentalității de creștere, a empatiei, care pun accent pe învățarea socio-emoțională: jocuri interculturale,activități de team building, ateliere în aer liber, modalități de predare în aer liber, jocuri de rezolvare a problemelor etc.

          Toți profesorii participanți la cursuri s-au întors cu multe lucruri învățate, cu multe idei, cu entizuiasm, dornici să transmită mai departe, în rândul întregii comunități școlare cele învățate. Astfel, activitățile de formare au fost urmate de implementarea, în perioada iulie-august, a programului  ”Școala de vară”, un program de activități educative extrașcolare, activități în cadrul cărora au fost valorificate, replicate, împărtășite la nivelul școlii, cunoștințe și competențe dobândite în cadrul cursurilor de formare, metode de educație non-formală, educatie outdoor, educație pozitivă. Grupul-țintă al programului l-au reprezentat elevii școlii, dar și părinții acestora. Proiectate și implementate cu  multă creativitate, inovație și implicare, activitățile au adus în curtea  școlii, în perioada vacanței de vară, numeroși elevi, dar și părinți, pentru  a petrece timp împreună, pentru a învăța impreună. Au fost abordate teme de interes pentru participanți precum: cunoaștere și dezvoltare personală,prevenirea și combaterea bullying-ului și a violenței în mediul școlar, responsabilitatea față de mediu, activități sportive, activități de educație plastică, artistică, educație socială, dar și teme legate de științe, comunicare, istorie, geografie  etc. Într-o atmosferă relaxată, de vacanță, fără presiunea notelor și a evaluării, elevii au fost scoși din zona de confort, au fost provocați să gândească, să exprime opinii, să construiască strategii pentru a realiza sarcini împreună, să își valorifice imaginația și creativitatea.  Aceste activități extrașcolare, non-formale și inovative au rolul   de a construi o comunitate școlară în care se cultivă încrederea, colaborarea, respectul și starea de bine, ca premise improtante pentru o educație de calitate.

În perioada imediat următoare proiectul va continua cu activități de diseminare și multiplicare a cunoștințelor dobândite și a competențelor formate în rândul altor cadre didactice, cu valorificarea și valorizarea acestor metode, cunoștințe și competențe în activitatea cu elevii, pe parcursul întregului an școlar. De asemenea, se va amenaja la nivelul școlii un spațiu al stării de bine, un spațiu de educație non-formală, unde elevii și profesorii vor desfășura activități împreună,pentru a încuraja colaborarea, comunicarea, spiritul de echipă și, bineînțeles pentru a aduce starea de bine.

În calitate de beneficiari ai programului Erasmus+, subliniem din nou oportunitățile pe care acesta le oferă, participanților, dar și instituțiilor și comunităților pe care le reprezentăm:cunoaștere, învățare altfel, inovație. Încurajăm cu multă convingere deschiderea și curajul de accesa acest program care „deschide minți și îmbogățește vieți”, aduce plus valoare personală și profesională pentru elevi, profesori, școli.

  Pentru implementarea activităților proiectului Școala Gimnazială nr. 2 Videle beneficiază de o finanțare europeană în valorare de 28755  Euro.

Prezentul comunicat reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului; Comisia Europeană  nu este responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse în comunicare sau publicare.

Echipa de implementare a proiectului

 
Școala mea, o școală a stării de bine. Prin educație outdoor construim stare de bine. 
 
În cadrul proiectului „Școala mea, o școală a stării de bine”, finanțat prin programul Comisiei Europene Erasmus+, cu numărul de referință 2022-1-RO01-KA122-SCH-000075588, Acțiunea cheie 1- Educație școlară, am încheiat o nouă experiență de învățare. În perioada 21-27 iulie 2023, 3 cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 2 Videle, reprezentând ariile curriculare ”Limbă și comunicare”, ”Matematică și științe”, ”Om și societate”, au participat, alături de colegi și profesori din Europa, la cursul de formare „Outdoor education”, curs furnizat de organizatia Edu2Grow Association.
Obiectivele cursului au fost relevante pentru tema proiectului, oferindu-le cadrelor didactice posibilitatea a dezvolta abilități personale și sociale prin activități și lecții în aer liber, de a-și dezvolta competențe privind aplicarea educației în aer liber în diferite cadre formale pentru a îmbunătăți motivația elevilor, de a le oferi instrumente, idei și bune practici despre cum să integreze educația în aer liber în educația formală, pentru a conduce o serie de exerciții și provocări de grup, jocuri de rezolvare a problemelor, activități experiențiale în natură, în școală , în parcuri locale, precum și în comunitate etc.
Astfel, participanții au învățat să planifice, să proiecteze și să organizeze activități în aer liber, au avut ocazia de a se familiariza cu noi metode de educație non-formală, inspiraționale pentru activități pe care le vor desfășura cu elevii, atât în sala de clasă, cât și în cadrul unor activități extrașcolare, activități care pot contribui la cultivare stării de bine, a mentalității de creștere, a empatiei, care pun accent pe învățarea socio-emoțională: jocuri interculturale,activități de team building, ateliere în aer liber, modalități de predare în aer liber, jocuri de rezolvare a problemelor etc.
Învățarea s-a desfășurat pe toate palierele, de la traineri, care au oferit un program de calitate, bazat pe o mare experiență în educația non-formală, cât și intercolegial, fiecare participant oferind și aducând exemple de activități, proiecte din propria experiență.
Au fost 7 zile de învățare într-o atmosferă specifică programului Erasmus+, caracterizată de entuziasm, deschidere spre învățarea pe tot parcursul vieții, non-formal, interculturalitate și multiculturalitate, diversitate. Participanții provenind din diferite țări europene au putut să împărtășească cele mai bune practici și să transfere cunoștințe și metode între diferite zone culturale, să promoveze cooperarea europeană în domeniul educației în cadrul programului Erasmus+ prin construirea de parteneriate.
Și, cum ne-am aflat într-una dintre capitalele admistrative europene și într-un loc cu o bogată istorie și o puternică amprentă multiculturală, orașul Strasbourg, am valorificat din plin timpul liber pentru a vizita obiectivele istorice, culturale, impresionanta catedrală Notre Dame, cartierele care păstrează atmosfera specifică Occidentului medieval în care se întrepătrund aspecte de viață cotidiană, cultură și civilizație franco-germană și bineînțeles, sediul Parlamentului European, simbol al unității europene care ne aduce împreună în astfel de experiențe și nu numai.
În calitate de beneficiari ai programului Erasmus+, subliniem din nou oportunitățile pe care acesta le oferă, participanților, dar și instituțiilor și comunităților pe care le reprezentăm:cunoaștere, învățare altfel, inovație.
Încurajăm cu multă convingere deschiderea și curajul de accesa acest program care „deschide minți și îmbogățește vieți”, aduce plus valoare personală și profesională pentru elevi, profesori, școli.
Prezentul comunicat reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului; Comisia Europeană nu este responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse în comunicare sau publicare.
Echipa de implementare a proiectului
Implementare proiect „Școala mea, o școală a stării de bine”, al treilea flux de formare, cursul „Non formal for inclusion”.
 
Cursul „Non-formal for Inclusion,” a oferit unui grup entuziast de participanți oportunitatea de a se îmbogăți profesional și cultural în orașul vibrant Malaga, situat în sudul Spaniei. Cursul s-a concentrat pe incluziunea socială și utilizarea metodelor non-formale de învățare, în timp ce excursiile în Ronda și Alhambra, Granada, au adăugat o notă specială acestei experiențe de neuitat.
În inima frumosului Malaga, participanții la cursul „Non-formal for Inclusion” s-au adunat pentru a explora provocările și beneficiile incluziunii sociale. Sub îndrumarea experților în domeniu, grupul a avut parte de sesiuni interactive și ateliere practice, axate pe dezvoltarea abilităților de comunicare, empatie și cooperare. Metodele non-formale de învățare, precum jocurile de rol și activitățile de grup, au fost folosite pentru a crea un mediu propice pentru înțelegerea și aplicarea practică a conceptelor legate de incluziune.
În timpul momentelor de relaxare, participanții au avut ocazia să exploreze pitorescul oraș Ronda. Situat pe un promontoriu impresionant, Ronda a fermecat toți cei prezenți cu farmecul său istoric și priveliștile spectaculoase. Podul Puente Nuevo, care leagă cele două părți ale cheilor El Tajo, a fost un punct culminant al vizitei, oferind priveliști panoramice de neuitat. În timp ce se plimbau pe străzile înguste ale orașului, participanții au intrat în contact cu tradițiile locale și au experimentat ospitalitatea caldă a comunității locale.
O altă experiență magică a fost excursia la Alhambra, unul dintre cele mai renumite palate din lume, situat în Granada. Arhitectura sa maură sofisticată și grădinile luxuriante au captivat imaginația tuturor. Înconjurați de opulență și istorie, participanții au fost martorii splendorii unei culturi străvechi și au fost inspirați de bogăția patrimoniului cultural. Această experiență a adăugat un element de înțelegere interculturală și apreciere a diversității culturale.
După încheierea cursului și a excursiilor culturale, participanții s-au întors acasă cu inimile pline de amintiri prețioase și cu bagajele lor personale și profesionale îmbogățite. Cunoștințele dobândite despre incluziunea socială și utilizarea metodelor non-formale în educație au deschis noi perspective în abordarea problemelor sociale și au inspirat participanții să fie agenți activi ai schimbării în propriile comunități. Întâlnirile și legăturile interculturale create în timpul cursului au contribuit la construirea unei rețele de sprijin și colaborare între participanți din diverse medii culturale.
Experiența de formare profesională și culturală oferită de cursul „Non-formal for Inclusion” în Malaga, împreună cu excursiile în Ronda și Alhambra, Granada, a fost cu adevărat memorabilă. Participanții au experimentat frumusețea culturii andaluze și au dobândit abilități valoroase în promovarea incluziunii sociale prin metode non-formale de învățare. Această experiență Erasmus+ a creat legături puternice între participanți și a deschis noi orizonturi pentru dezvoltarea personală și profesională, contribuind la crearea unui viitor mai tolerant și mai incluziv.
,,Școala mea, o școală a stării de bine!”
Educatia non-formală asigură starea de bine in școală
 
Scoala Gimnazială Nr 2 Videle derulează proiectul ,,Școala mea, o școală a stării de bine!”, finanțat prin programul Comisiei Europene Erasmus+, cu numărul de referință 2022-1-RO01-KA122-SCH-000075588, Acțiunea cheie 1- Educație școlară. In perioada 09.07-15.07.2023 , trei cadre diactice au luat parte la fluxul de formare ,,Non formal education teaching methods and strategies”, desfășurat în cadrul Erasmus Learning Academy, la Bologna, Italia.
Necesitatea valorizării educaţiei nonformale apare ca urmare a faptului că sistemul educaţional formal se adaptează într-un ritm prea lent la schimbările socioeconomice şi culturale ale lumii în care trăim. De aceea, se caută şi alte posibilităţi de a-i pregăti pe copii si tineri să răspundă adecvat la schimbările societăţii.
Educația non-formală presupune o nouă abordare a învățării prin activități interactive, motivante, antrenante și amuzante. Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradițional de învățământ, cu un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei libertăți de exprimare.
La curs au participat 11 profesori din 6 țari europene, Ungaria, Lituania, Turcia, Belgia, Spania si Romania, care pe parcusul celor 7 zile au colaborat și au invățat in echipe transnationale, au schimbat experiențe, trecand peste barierele ligvistice si culturale, s-au integrat intr-un mediu de lucru european.
Scopul general al cursului este de a promova excelența în educație, echipând profesorii cu cunoștințele și competențele necesare aplicării în mod eficient a metodelelor de lucru non-formale în mediile școlare.
Participanții la acest curs au dezvoltat o mai bună înțelegere a diferențelor dintre învățarea formală, non-formală și informală precum și a principiilor de bază ale educației non formale. Au fost desfășurate activități de tip team building, activități non formale concrete, metode de lucru. De asemenea în cadrul acestui curs au fost utilizate instrumente non formale ce pot fi cu ușurință transpuse în activități practice la clasa de elevi.
In programul cursului au fost cuprinse si vizite de documentare, ce au permis cursanților să-și lărgească orizontul de cunoaștere prin descoperirea patrimoniului cultural-istoric din Bologna, Florența, intrând in contact cu obiective cu valoare culturala europeană.
Cadrele didactice s-au întors din Italia mai motivațe în activitatea didactică și bucuroase să împărtășească experiența cu elevii și colegii, în speranța că rezultatul proiectelor de acest gen este benefic pentru întreaga comunitate. Mobilitatea europeană realizată cu scopul de a învăța, de a împărtăși experiențe și idei, de a cunoaște culturi și limbi diferite, de a înțelege oameni și perspective stă la baza a ceea ce astăzi este Erasmus+. Valoarea și efectul transformațional pe care îl au proiectele de mobilitate asupra participanților este de netăgăduit.
Prezentul comunicat reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului; Comisia Europeană nu este responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse în comunicare sau publicare.
Echipa de implementare a proiectului
„ȘCOALA MEA, O ȘCOALĂ A STĂRII DE BINE”
Dezvoltare profesionala prin programul Erasmus+
 
În perioada 26.06 – 01.07.2023, în cadrul proiectului Erasmus+ ,,Școala mea, o școală a stării de bine!”, proiect cu numărul de referință 2022-1-RO01-KA122-SCH-000075588, Acțiunea cheie 1- Educație școlară, doamnele prof. Dumitra Ducan, prof. Florina Vintilă și prof. Cristina Căpățînă au participat la cursul ,,Happy schools: positive education for well-being and life skills development”, furnizat de Europass Teacher Academy din Florența, Italia.
La nivel mondial, educația pozitivă provoacă paradigma educațională tradițională, propunându-și să promoveze bunăstarea și fericirea într-o perspectivă holistică în sala de clasă și nu numai, oferind tinerilor cunoștințe și abilități de viață pentru a înflori în viața lor prezentă și viitoare.
Această abordare educațională contemporană se bazează pe psihologia pozitivă, care este studiul științific al înfloririi umane și al funcționării optime și se concentrează pe punctele forte și virtuțile care permit indivizilor, comunităților și organizațiilor să reușească.
Cursul face o introducere atât în fundamentele psihologiei pozitive, prezentând cele mai relevante teorii și referințe internaționale, cât și în teoriile și tehnicile educației pozitive.
În timpul cursului, participanții sunt, de asemenea, introduși în ,,mindfulness” ca o oportunitate de a-și antrena mintea, de a atrage atenția către momentele prezente, de a se relaxa, de a atinge obiectivele și de a crește un anumit nivel de conștientizare de sine.
Pe parcursul celor șase zile de curs, cadrele didactice au învățat cum să proiecteze programe care combină mediul academic cu dezvoltarea întăririi caracterului și a bunăstării, cum ar fi experiența emoțiilor pozitive, implicarea în activități, stabilirea de practici și relații semnificative etc.
Cursanții au fost invitați să conceapă un proiect personal bazat pe educație pozitivă, pe care să îl împărtășească cu colegii lor odată ce se întorc la școală. Aceștia au fost implicați într-un proces de învățare activ, concentrându-se și pe experiența personală și pe autoreflecție, combinând elemente cognitive și emoționale pentru a facilita procesul de învățare și pentru a asigura reținerea de lungă durată a noilor cunoștințe.
Succesul acestei mobilități a constat nu numai în achizițiile psihopedagogice noi ca informație, ci și în schimbul de experiență cu profesori din ţări europene, precum: Cehia, Croația, Polonia, Portugalia și Spania.
Prezentul comunicat reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului; Comisia Europeană nu este responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse în comunicare sau publicare.
Echipa de implementare a proiectului

MY SCHOOL GIVES ME WINGS!

Școala Gimnazială Nr. 2 Videle continuă  seria proiectelor finanțate prin programul Erasmus+

În perioada 2022-2024, Școala Gimnazială Nr. 2 Videle derulează și coordonează la nivel european proiectul ”MY SCHOOL GIVES ME WINGS!” proiect de parteneriat pentru cooperare cu beneficiari multipli finanțat prin  Programului ERASMUS+, 2022-1-RO01-KA210-SCH[1]000084213. Parteneri educaționali în cadrul acestui proiect sunt Apeityo Gymansio Agros,Cipru și Osnova Skola Darda, Croația. Scopul proiectului este acela de a contribui la crearea în școlile participante a unui mediu școlar incluziv, stimulativ pentru fiecare elev, caracterizat de existența unor relații interpersonale pozitive, a stării de bine, a empatiei, a toleranței, a respectului. Obiectivele desfășurării proiectului sunt:  informarea elevilor participanți cu privire la drepturile copilului, cunoaștere și conștientizarea  de către aceștia a fenomenului de bullying, formarea și dezvoltarea competențelor sociale și civice prin organizarea și desfășurarea de activități educative extrașcolare și non-formale. 

Sub genericul ”My school bullying free zone”, în perioada 27-31 martie 2023, s-a desfășurat prima activitate de învățare transnațională, găzduită de Apeityo Gymansio Agros, Cipru.  Elevi și cadre didactice din școlile implicate în proiect au participat la activități de învățare non-formale care au avut drept obiectiv , prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în rândul elevilor. Trecând peste barierele lingvistice și culturale, elevii au desfășurat activități  în echipe transnaționale, au realizat, afișe, postere cu mesaje antibullying, atât în format letric, cât și postere digitale, au analizat și discutat despre  fenomenul de bullying reflectând asupra cauzelor, formelor de manifestare, efectelor acestuia, au identificat și propus soluții pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de discriminare, bullying, violență în mediul școlar, dar și extrașcolar, au amenajat  în incinta școlii un spațiu al stării de bine și al non-violenței, prin realizarea unor picturi murale, au realizat și intepretat mini-scenete având ca temă combaterea violenței, promovarea toleranței, a empatiei, a colaborării, a respectului. Fiind o ocazie de a învăța unii din experiența celorlalți, profesorii din școala  organizatoare au împărtășit celorlalți participanți, exemple de metode și activități pe care le desfășoară pentru a construi la nivelul comunității școlare un mediu incluziv și non-discriminatoriu pentru fiecare elev. Pentru o mai bună cunoaștere și spargerea barierelor culturale, elevii din toate cele trei țări participante au prezentat un momente  artistice  inspirate din folclorul național.

Pe lângă activitățile de învățare, programul a cuprins și vizite educative și culturale. Vizita în comunitatea locală, și în satele din jur la diferiți antreprenori locali, ne-a oferit ocazia să aflăm cum sunt valorificate resursele locale pentru dezvoltarea comunității, Agros fiind renumit pentru prelucrarea trandafirului și realizarea de diferite produse din trandafir( cosmetice, alimente etc ), dar și pentru cultivarea viței de vie.Monumentele culturale, muzee locale, arhitectura locală, vizitele în capitala Nicosia și în orașul Limassol ne-au impresionat și ne-au relevat  o parte din cultura și spiritualitatea poporului cipriot. Am avut alături permanent  întreaga comunitate locală și școlară, autorități, părinți, care au încercat să ne ofere o ședere cât mai plăcută în Cipru, astfel încât  să ne întoarcem acasă cu un bagaj prețios de amintiri.

Erasmus + înseamnă învățare altfel, deschide minți, îmbunătățește calitatea  vieții, schimbă vieți. Cele 5 zile de activități au reprezentat o ocazie pentru elevii participanți de a își forma și dezvolta diferite competențe precum:  competențe de comunicare, sociale, civice, digitale, sensibilizare și exprimare culturală, a învăța să înveți. A fost o ocazie de a  ne convinge că diversitatea nu trebuie să ne separe, ci să ne apropie și să ne îmbogățească. Erasmus + înseamnă să dai mai departe, astfel că elevii și profesorii participanți  vor împărtăși în perioada imediat următoare întregii comunități școlare experiența avută și vor contribui la realizarea produselor finale ale proiectului, colțul Erasmus+, revista proiectului, care își propun să promoveze activitățile și  creațiile elevilor implicați în proiect. Ne dorim ca mesajul proiectului, o școală fără violență, fără  bullying, să ajungă la cât mai mulți elevi. De asemenea, materialele și activitățile realizate vor fi promovate și pe platforma ESEP, ca  o sursă de inspirație și un exemplu de bună practică și pentru alte școli care doresc să deruleze activități similare.

Material realizat de Iorga Marinela Monica,

Ambasador Erasmus, Ambasador eTwinning

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.

 

ȘCOALA MEA O ȘCOALĂ A STĂRII DE BINE, PROIECT  CU FINANȚARE EUROPEANĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VIDELE

Articol 1

MY SCHOOL GIVES ME WINGS! Școala Gimnazială Nr. 2 Videle continuă  seria proiectelor finanțate prin programul Easmus+

MY SCHOOL GIVES ME WINGS

 

 Erasmus+ „Values we share”- FREEDOM FLY

Articol mobilitate Italia doc

Erasmus+ „Values we share”- LET S HAVE A PARTY ALL TOGETHER!

În perioada 7-11 februarie 2023, 4 elevi și două cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 2 Videle au participat la cea  de a patra mobilitate  transnațională în cadrul proiectului de parteneriat interșcolar „Values we share. What is your learning style?”,număr de referință +” 2020-1-PL01-KA229-082249, finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea cheie 2, la Szkola Podstawowa 47, Bialymstoku, Polonia.

Peste 30 de elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială Nr. 2 Videle, Sait Guzelcan Ortaokulu Izmir Turcia, Escola Secundaria de Emidio Navarro,Viseu, Portugalia, Instituto Comprensivo Statale” J.F. Kennedy”, Cusano Mutri, Italia, Szkola Podstawowa 47, Bialymstoku, Polonia au desfășurat împreună activități de învățare coordonate de școala organizatoare  care au avut ca obiectiv cunoașterea și promovarea unor valori europene și universale precum:pace, toleranță, dragoste, democrație, solidaritate, colaborare, diversitate, respect etc.

Programul celor 5 zile de mobilitate a cuprins activități diverse: workshop-uri, activități sportive, concursuri, vizite culturale.

În prima zi a mobilității elevii și cadrele didactice s-au cunoscut, au participat la ateliere și activități educative în cadrul cărora au aflat informații despre Polonia, sistemul educațional polonez, au învățat despre valori și importanța lor în viața noastră, în familie, la școală, în comunitate, au vizitat școala organizatoare, au descoperit orașul Bialystok prin intermediul unei vânători de comori.

Cea de a  doua zi a fost dedicată sportului, un limbaj universal care permite spargerea barierelor culturale, lingvistice, legarea de pritenii . A urmat o vizită documentară   la Memorialul victimelor deportărilor din Siberia, în cadrul căreia elevii au aflat informații despre istoria Poloniei în secolul XX, încercată de războaie, regimuri totalitare. Vizita documentară le-a oferit elevilor prilejul de a reflecta asupra importanței existenței în viața noastră a păcii, a democrației, a drepturilor omului, a toleranței.  

În cea de a treia zi, organizatorii au oferit participnaților surpiza unei competiții muzicale, ”Vocea școlii”, organizată după modelul concursului ”Vocea Poloniei”. Elevi din școală, dar și elevii participanți la mobilitate au performat în cadrul concursului interpretând melodii din repertoriile internaționale sau naționale. În juriu s-a aflat Julona Olanska, câștigătoare a concursului ”Voice of Poland”.

 Cea de a patra zi a fost dedicată descoperirii tradițiilor locale, din zonele rurale poloneze. Vizita culturală la Kruszyniany ne-a oferit ocazia să aflăm informații despre minoritatea tătară din estul Poloniei,religie, tradiții obiceiuri, bucătărie tradițională, o lecție despre toleranță și conviețuire. Ziua s-a încheiat cu o supriză, o plimbare cu căruța trasă de cai prin pădurile de brazi din estul Poloniei, într-un minunat decor de iarnă și depănarea de povești în jurul unui foc de tabără.

          Mobilitatea s-a încheiat cu o vizită culturală în capitala Poloniei, Varșovia. Am aflat informații despre istoria Poloniei, am vizitat palatul regal, centrul vechi al orașului cu vestigiile care amintesc de istoria multiseculară și multiculturală a Poloniei.

Pe parcursul celor 5 zile, barierele lingvistice și culturale s-au spart, elevi și profesori au colaborat și au comunicat în cadrul activităților desfășurate, au legat prietenii, au învățat și au descoperit frumusețea diversității și a multiculuralismului. Ei vor duce mai departe, în școlile din care provin,lucrurile învățate, spiritul Erasmus+, prin organizarea unor activități de diseminare, prin inițierea și implementarea unor proiecte ulterioare care vor valorifica idei, cunoștințe dobândite, prin prezentarea în paginile revistei proiectului și pe platforma eTwinning a experiențelor trăite.

Proiectul ”Values we share. What is your learning style?” este finanțat prin programul european Erasmus+” și se desfășoară în perioada 2020-2023.

Prezentul comunicat reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului; Comisia Europeană nu este responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse în comunicare sau publicare.

Profesor coordonator,

Iorga Monica

 

PROIECT ” MY SCHOOL GIVES ME WINGS”, 2022-1-RO01-KA210-SCH-000084213

REZULTATE SELECȚIE CADRE DIDACTICE 

BRW202B20F5DD2B_000274

REZULTATE SELECȚIE ELEVI

BRW202B20F5DD2B_000275

 

PROIECT„ȘCOALA MEA, O ȘCOALĂ A STĂRII DE BINE!”   2022-1-RO01-KA122-SCH-000075588 

REZULTATE SELECȚIE CADRE DIDACTICE 

BRW202B20F5DD2B_000273

ANUNȚ 

         Școala Gimnazială Nr. 2 Videle lansează apelul pentru selecția elevilor și a cadrelor didactice care vor participa  la proiectul de Proiect de parteneriat pentru cooperare cu beneficiari multipli în cadrul Programului ERASMUS+1, componenta KA 210, ” MY SCHOOL GIVES ME WINGS”, 2022-1-RO01-KA210-SCH-
000084213,  perioadă de desfășurare 2022-2024. 

Informații cu privire la procedura și calendarul de selecție, gășiți în ddocumentele atașate. 

Așteptăm candidaturile voastre. 

Mult succes!

Anunt selectie cadre didactice proiect My school gives me wings

Anunt selectie elevi My school gives me wings

ȘCOALA ÎMI  DĂ ARIPI!

 

PROCEDURA DE SELECȚIE A  PARTICIPANȚILOR LA PROGRAMUL DE MOBILITATE ERASMUS+ , ACȚIUNEA KA 122-SCH,  DIN CADRUL PROIECTULUI „ȘCOALA MEA, O ȘCOALĂ A STĂRII DE BINE!”                              2022-1-RO01-KA122-SCH-000075588

În perioada 9 noiembrie-16 decembrie 2022 se desfășoară procesul de selecție a cadrelor didactice care doresc să participe la cursurile de formare din cadrul proiectului ”Școala mea, o școală a stării de bine”,finanțat prin programul Erasmus+, Actiunea KA122-SCH, nr. de referință  2022-1-RO01-KA122-SCH-000075588. 

Procesul de selecție se desfășoară în conformitate cu procedura atașată. 

Procedura de selectie proiect Scoala mea, o scoala a starii de bine

ERASMUS+ „VALUES WE SHARE „- LOVE YOU ALL!

În perioada 24-28 octombrie 2022, Școala Gimnazială Nr. 2 Videle a fost gazda activității de învățare transnaționale desfășurate în cadrul proiectului de parteneriat interșcolar „Values we share. What is your learning style”,număr de referință +” 2020-1-PL01-KA229-082249, finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea cheie 2.
Peste 30 de elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială Nr. 2 Videle, Sait Guzelcan Ortaokulu Izmir Turcia, Escola Secundaria de Emidio Navarro,Viseu, Portugalia, Instituto Comprensivo Statale” J.F. Kennedy”, Cusano Mutri, Italia, Szkola Podstawowa 47, Bialymstoku, Polonia au desfășurat împreună activități de învățare care au avut ca obiectiv cunoașterea și promovarea unor valori europene și universale precum:pace, toleranță, dragoste, democrație, solidaritate, colaborare, diversitate, respect etc.
Programul celor 5 zile de mobilitate a cuprins activități diverse care au oferit oportunitatea elevilor și cadrelor didactice participante să experimenteze activități de învățare menite să contribuie la o mai bună cunoaștere a conceptului de europenism, la dezvoltarea competențelor lingvistice, multiculturale, sociale, civice, sensibilizare și exprimare culturală.
Printe activitățile desfășurate amintim: prezentarea comunității în care s-a desfășurat mobilitatea, orașul Videle, județul Teleorman, prezentarea țării, România, activități de relaționare și intercunoaștere între participanți, activități pe platforma eTwinning, workshop pentru prezentarea unor instrumente digitale care se pot folosi în cadrul activităților școlare și extrașcolare, vizite de studiu în locuri turistice din România, Palatul Parlamentului București, Castelul Bran, Castelul Peleș, valorificarea informațiilor aflate de câtre elevii participanți prin realizarea în echipe transnaționale a unor prezentari, filmulețe utilizând instrumentele digitale vita, filmorago, goosechase, acțiuni de plantare de copaci în curtea școlii organizatoare,seară interculturală pentru cunoașterea și promovarea tradițiilor țărilor școlilor participante, activități de evaluare și certificare.
Pe parcursul celor 5 zile, barierele lingvistice și culturale s-au spart, elevi și profesori au colaborat și au comunicat în cadrul activităților desfășurate, au legat prietenii, au învățat și au descoperit frumusețea diversității și a multiculuralismului. Ei vor duce mai departe, în școlile din care provin,lucrurile învățate, spiritul Erasmus+, prin organizarea unor activități de diseminare, prin inițierea și implementarea unor proiecte ulterioare care vor valorifica idei, cunoștințe dobândite, prin prezentarea în paginile revistei proiectului și pe platforma eTwinning a experiențelor trăite.
Proiectul ”Values we share. What is your learning style?” este finanțat prin programul european Erasmus+” și se desfășoară în perioada 2020-2023. Următoarea activitate de mobilitate se va desfășura în Polonia, la Szkola Podstawowa 47, Bialymstoku, în februarie 2023.
Prezentul comunicat reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului; Comisia Europeană nu este responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse în comunicare sau publicare.
Profesor coordonator,
Iorga Monica
 

ZILELE ERASMUS+ 2022,  LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VIDELE 

Zilele Erasmus+ sărbătorite prin activităţi de învăţare inspirate din programele de formare europene
Zilele Erasmus+ la Scoala Gimnzială Nr. 2 Videle au fost valorificate de cadrele didactice participante la cursurile de formare din cadrul proiectului ”DISCHOVERY- VERY DIGITAL AND INCLUSIVE SCHOOL” ( 2021-2023) ,finanțat prin programul Comisiei Europene Erasmus +, cu numărul de referință 2021-1-RO01-KA122-SCH-000013572, Acțiunea cheie 1- Educație școlară, prin organizarea unor activităţi de învăţare în cadrul cărora au fost valorificate competenţe dobândite, metode învăţate prin participarea la programele de formare europene.
D-nele profesor Florina Vintilă şi Zorilă Corina au organizat o activitate interdisciplinară cu elevii clasei a III-a B inspirată din cursurile „Enhancing motivation strategies in the contemporary classroom” şi „Methods and tools for effective distance learning during pandemic and post-pandemic times”. Plecând de la teoria inteligenţelor multiple formulată Howard Gardner, au fost gândite şi propuse activităţi de învăţare adaptate diferitelor tipuri de inteligenţe, iar pentru evaluarea acestora au fost utilizate instrumentele digitale Learning Apps și Mentimeter.
Elevii clasei a IV-a A,coordonaţi de d-na profesor Miu Simona, au valorificat instrumentele digitale Power Point sau Cap Cut Video Editor, yahoo pentru a se documenta,a realiza, a transmite prezentari tematice.
La clasa I B, d-na profesor Ionela Enus a valorificat cunoştinţele dobândite în cadrul cursului ”Preventing conflicts and tackling Early School Leaving”. Cu ajutorul metodei „Găseşte-ţi grupul” elevii au fost provocaţi să constituie echipe de lucru, identificând in clasă, pe baza unor materiale, colegii cu care aveau ceva in comun. În echipele constituite, şi-au verificat cunoştintele de matematică şi ştiinţe, folosind aplicaţia Bamboozle, care a creat o atmosferă interactivă de învăţare prin joc şi competiţie.
Vineri, 14 octombrie 2022, d-nele profesor Monica Iorga si Miu Simona au participat la o reuniune de informare si consiliere pentru implementarea proiectului KA210 SCH, ” My school gives me wings” la sediul Agentiei Nationale pentru Programe
Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale.
Sambata , 15 octombrie 2022, la sediul Scolii Gimnaziale Nr. 2 Videle, s-a desfasurat o activitate de diseminare a experientelor de invatare din cadrul programelor Erasmus+ implementate de scoala in perioada 2020-2022, la care au participat elevi, cadre didactice, parinti.
Felicitări tuturor celor implicati in aceste activităţi!
Erasmus+ înseamnă schimbare şi inovare prin învăţare.
Prezentul comunicat reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului; Comisia Europeană nu este responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse în comunicare sau publicare.

 

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ PRIN PROGRAMUL ERASMUS+ 

Proiect”DISCHOVERY-O SCOALA DIGITALA SI INCLUZIVA”, fluxul 4 de formare, Caldas da Reihna, Portugalia.
3 cadre didactice ale Scolii Gimnaziale Nr. 2 Videle au participat  în perioada 20-26 august la cursul „Inclusive classroom through ICT”, desfășurat la Caladas da Reihna, Portugalia.
Obiectivele cursului au fost  urmatoarele:
-familiarizarea cu diferite instrumente TIC în vederea monitorizării progresului individual al elevilor la clasa;
– imbunătățirea alfabetizării, abilităților și a incluziunii digitale;
– dezvoltarea atitudinilor incluzive ale elevilor față de colegii lor dezavantajați;
-cresterea capacității de a raspunde nevoilor elevilor defavorizați prin utilizarea diferitelor tipuri de aplicații;
Contextul de învățare a permis participanților sa împărtășească cele mai bune practici și să transfere cunoștințe și metode între diferite zone culturale (cel puțin 3 țări) și diferite vârste , să găsească cel puțin 5 activități și tehnici pentru propriul context de predare pentru a facilita includerea în clasele lor și să promoveze cooperarea europeană în domeniul educației în cadrul programului Erasmus+.
Așteptăm cu nerăbdare etapa de diseminare și multiplicare a rezultatelor învățării, astfel încât de experiența de învățare să beneficieze întreaga comunitate școlară.

 

 

DEZVOLTARE PERSONALA SI INSTITUTIONALA PRIN PROGRAME DE FORMARE IN CADRUL PROIECTULUI „DISCHOVERY-VERY DIGITAL AND INCLUSIVE SCHOOL”- 2021-1-RO01-KA122-SCH-000013572

            În perioada 16-23 iulie 2022, 2 cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 2 Videle, d-nele profesor Miu Simona și Vintilă Florina au participat la cel de al teilea flux de formare în cadrul proiectului „DISCHOVERY-VERY DIGITAL AND INCLUSIVE SCHOOL”- 2021-1-RO01-KA122-SCH-000013572, respectiv la cursul „Methods and tools for effective distance learning during pandemic and post-pandemic times „, organizat de ERA-Europe Route Education Youth Sports and Culture Association, la Manavgat, Turkey

         În cadrul cursului cadrele didactice participante au  descoperit noi activitati de învățare și au aprofundat metodele și instrumentele care  pot fi folosite în predarea la distanta. Însă, Erasmus nu este doar despre învățare, Erasmus este despre oameni și locuri, despre împărtășirea bunelor practici și crearea unor conexiuni între oameni călăuziți de aceleași valori și idealuri.  Împreună cu colegi profesori din Bulgaria au creat și exersat diverse instrumente digitale în  Google Classroom, MSTeams și au descoperit o serie de alte aplicații online cu ajutorul cărora se pot crea diverse materiale educaționale.

            Vizitarea Sitului Arheologic din Side a oferit ocazia de a cunoaște o parte din istoria și cultura locului și de a valorifica cunoștințele dobândite și competențele formate pentru realizarea unor sarcini colaborative. Orașul Side, fost centru comercial, a devenit un reper turistic important, reprezintă destinația ideala a căutătorilor de comori culturale.

            Cursul a oferit participnaților și posibilitatea de a afla despre cum funcționează alte sisteme educaționale europene, despre  infrastructra existentă în școli din Turcia și modalitatea de utilizare a acesteia, prin organizarea unei vizite la  Liceul de Științe Namık Karamancı din Manvgat. În cadrul acesteia, participanții au putut descoperi  clădiri noi, spațioase, dotate corespunzător, în care elevii sunt stimulați sa învețe și prin intermediul programelor europene la care au acces din plin. Din relatările acestora, au fost impresionați de curtea spațioasă care găzduieste o livada cu măslini și o gradină de legume, pe care elevii le îngrijesc pe parcursul anului școlar. Măslinele culese sunt prelucrate și uleiul este utilizat  la cantina liceului. Exemple de bună practică ce pot fi folosite ca mdel în școala noastră. În curtea scolii o tradiție a locului este copacul dorințelor. Conform acesteia, dacă legi de ramurile copacului o panglică, ai inima curata și îți pui o dorința, acea dorința se va indeplini.

            Bineînțeles că participanții noștri și-au exprimat propriile dorințe care, sperăm să se îndeplinească. Doamnele profesoare s-au întors acasă încântate de experiență, cu mult entuziasm și cu idei pe care sunt nerăbdătoare să le pună în aplicare în școala noastră.

„Preventing and tackling early school leaving”, o nouă activitate de învățare în cadrul proiectului Erasmus+ ”DISCHOVERY- VERY DIGITAL AND INCLUSIVE SCHOOL”

În perioada 10-16 iulie 2022, s-a desfășurat cea de a doua mobilitate în cadrul proiectului ”DISCHOVERY- VERY DIGITAL AND INCLUSIVE SCHOOL”, finanțat prin programul Comisiei Europene Erasmus +, cu numărul de referință 2021-1-RO01-KA122-SCH-000013572, Acțiunea cheie 1- Educație școlară, pe care Școala Gimnazială nr. 2 Videle îl derulează în perioada 2021-2023.
În conformitate cu calendarul proiectului şi cu nevoile de formare profesională identificate la nivelul unităţii şcolare, două cadre didactice au participat la Bologna, Italia, la cursul de formare intitulat „”Preventing and tackling early school leaving”, derulat de furnizorul de formare profesională Erasmus Learning Academy Italia.
Tematica cursului a acoperit teme de interes pentru cadrele didactice participante și a corespuns nevoilor de formare profesională ale acestora, precum și nevoilor de dezvoltare instituțională ale organizației școlare, respectiv: definirea conceptului de părăsire timpurie a școlii; forme de manifestare a părăsirii timpurii a școlii, analiza comparativă a acestui fenomen în țări din Europa; cunoașterea și identificarea principalilor factori care conduc la părăsirea timpurie a școlii; consecințele părăsirii timpurii a școlii; măsuri de prevenire și combatere a părăsirii timpurii a școlii: construirea unor clase incluzive, combaterea atitudinilor negative, discriminatorii, cultivarea colaborării, a metodelor de educație socio-emoțională, integrarea și valorificarea instrumentelor digitale pentru a încuraja inovația, implicarea, participarea elevilor.
Cele 7 zile de formare petrecute în orașul celei mai vechi universități din Europa, Bologna, au constituit un prilej de a învăța lucruri noi, de formare și dezvoltare de noi competențe profesionale, de a vizita locuri frumoase, încărcate de semnificație istorică, culturală și, totodată, de a stabili noi contacte și conexiuni cu profesori și școli din Europa, puncte de plecare către derularea unor noi proiecte.
Cadrele didactice participante vor împărtăși experiența dobândită și vor transmite mai departe cele învățate prin organizarea unor activități de diseminare în rândul profesorilor, părinților, prin integrarea și valorificarea celor învățate în activitatea profesională, cu scopul de a contribui la dezvoltarea personală a elevilor, la rezolvarea unor probleme ale comunității școlare, precum absenteismul și abandonul școlar.
Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport pentru perioada 2021-2027; acesta oferă oportunități de mobilitate și cooperare pentru toți actorii implicați activ în domeniile menționate, fie ca persoane sau ca instituții/organizații.
Programul este un instrument-cheie care sprijină îndeplinirea obiectiveleor stabilite la nivel european prin Spațiul european al educației, Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027), Strategia UE pentru tineret, Agenda pentru competențe în Europa și Planul de lucru al Uniunii Europene pentru sport.
Obiectivul general al programului Erasmus+ este de a sprijini dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport.
Erasmus+ finanțează proiecte de mobilitate a persoanelor în scopul învățării și proiecte de cooperare între organizații și instituții. De asemenea, programul oferă sprijin pentru cooperare în domeniul politicilor la nivelul UE.
Prezentul comunicat reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului; Comisia Europeană nu este responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse în comunicare sau publicare.
 

MY SCHOOL GIVES ME WINGS!

În urma publicării Rezultatelor selecției pentru Acțiunea cheie 2 – Parteneriate pentru cooperare pe domeniul educație școlară- KA210 (parteneriate la scară mică/de mică anvergură – buget 30000 Euro), depuse la data de 23.03.2022, Școala GimnazialĂ Nr. 2 Videle devine beneficiara unui nou proiect de parteneriat de schimb interșcolar finanțat prin programul Uniunii Europene pentru educație, „Erasmus+”.
Proiectul propune colaborarea și implicarea elevilor școlii în activități de învățare și educative, alături de elevi din școli gimnaziale din Republica Croația și Republica Cipru, cu scopul de a cultiva diversitatea, starea de bine, drepturile și responsabilitățile copiilor, non-discriminarea, prin promovarea metodelor de educație socio-emoțională.
„My school gives me wings!” consolidează parcursul european al Școlii Gimnaziale Nr. 2 Videle, fiind cel de al patrulea proiect Erasmus al școlii, 3 derulate în calitate de coordonatori și unul în calitate de partener.
„Erasmus+” , programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport, reprezintă o poarta de deschidere către educatia europeană, o modalitate de a ne îmbogăți experiența profesională șipersonală și de a ne face cunoscută activitatea la nivel comunitar, o oportunitate de a învăța altfel.
Felicitări echipei de proiect și succes în implementare!
DISCHOVERY- VERY DIGITAL AND INCLUSIVE SCHOOL,
PROIECT CU FINANȚARE EUROPEANĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VIDELE
 
    În perioada 26 iunie-2 iulie 2022, s-a desfăşurat prima activitate de învăţare în cadrul, proiectului ”DISCHOVERY- VERY DIGITAL AND INCLUSIVE SCHOOL”, proiect finanțat prin programul Comisiei Europene Erasmus +, cu numărul de referință 2021-1-RO01-KA122-SCH-000013572, Acțiunea cheie 1- Educație școlară, pe care Școala Gimnazială nr. 2 Videle îl derulează ]n perioada 2021-2023.
          În conformitate cu calendarul proiectului şi cu nevoile de formare profesională identificate la nivelul unităţii şcolare, două cadre didactice au participat la Split, Croaţia, la cursul de formare intitulat „Enhacing motivation strategies in the Contemporary Classroom”, derulat de furnizorul de formare profesională „Erasmus+ Courses Croaţia”.
             Cursul a reunit participanţi din diferite ţări europene şi a constituit cadrul în care aceştia, pe parcursul celor 7 zile de formare, au împărtăşit din propria experienţă profesională şi au învățat unii de la ceilalţi metode și strategii care pot contribui la optimizarea procesului educaţional prin stimularea motivaţiei elevilor.
           Temele abordate în cadrul cursului au fost pe măsura interesului şi ale nevoilor de formare ale participanţilor respectiv: competenţele specifice profesorului secolului XXI, gândirea critică, învăţarea bazată pe proiect, provocări şi soluţii pentru noul context educaţional, utilizarea unor metode şi tehnici inovative de învăţare, precum photovoice, storytelling etc. Activităţile teoretice s-au îmbinat eficient si echilibrat cu cele practice, cursanţii fiind provocaţi la diferite sarcini precum: explorarea vestigiilor antice din orasul Split printr-o vânătoare de comori şi realizarea de proiecte prin utilizarea unor aplicaţii video, dezbateri pe marginea temelor discutate, realizare de sarcini colaborative în echipe transnaţionale care le-au permis participanţilor să se cunoască, să stabilească planuri de colaborare ulterioară pentru implementarea unor proiecte, să îşi dezvolte competenţe lingvistice, civice, sociale, multiculturale.
           Concluziile care s-au desprins în cadrul discuţiilor purtate şi în cadrul activităţilor de învăţare desfăşurate au fost că lumea se schimbă, iar educaţia trebuie să se adapteze permanent la această schimbare. Profesorul secolului XXI are nevoie de dezvoltarea celor patru competenţe fundamentale, comunicare, colaborare, gândire critică şi rezolvare de probleme, creativitate şi inovaţie, competenţe pe care trebuie sa le valorifice pentru motivarea elevilor, dezvoltarea lor personală şi intelectuală. Profesorul ideal este profesorul motivat, bine pregatit profesional, inovativ, profesorul căruia îi pasă de elevii săi, care încurajeaza, stimulează, le dezvoltă încrederea in sine, cultivă creativitatea, stimulează iniţiativa.
             Activitatea de formare va fi urmată de activități de diseminare și valorificare a rezultatelor învățării la nivelul școlii, dar și la nivel de comunitate prin organizarea unor activități de învățare în colaborare cu părinții și autoritatea locală. De asemenea, cadrele didactice participanțe la activitățile de formare vor împărtăși rezultatele învățării în cadrul întâlnirilor metodice, prin participarea la conferințe, simpozioane la nivel județean, național, european etc.
             Prezentul comunicat reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului; Comisia Europeană nu este responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse în comunicare sau publicare.
 

 

UN NOU PROIECT CU FINANȚARE EUROPEANĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI ”ERASMUS+” PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VIDELE 

După publicarea rezultatelor propunerilor de proiecte depuse de organizații fără acreditare la termenul limită 23 februarie 2022 pentru Mobilități în domeniul Educației Școlare – Cod Acțiune: KA122 SCH, am aflat cu bucurie că Școala Gimnazială nr. 2 Videle va fi beneficiara unui nou proiect cu finanțare europeană în cadrul programului Erasmus+
Proiectul intitulat ” Școala mea, o școală a stării de bine” beneficiaza de o finanțare de 28755 Euro pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și implementarea unor activități educative în perioada 2022-2024.
Felicitări echipei de proiect și succes în implementare!
 

VALUES WE SHARE. WHAT IS YOUR LEARNING STYLE?

DISEMINAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE DESFĂȘURATE LA ESCUOLA SECUNDARIA  DE ”E. NAVARRA” VISEU, PORTUGALIA 

 
   Joi, 26 mai 2022, in laboratorul de informatica al Scolii Gimnaziale nr. 2 Videle, s-a desfasurat activitatea de diseminare a mobilitatii desfasurate in Portugalia, sub tema ” Honesty wins!”, la Escuola Secundaria de „Emidio Navarra”, Viseu, in perioada 25-29 aprilie 2022.
     Cei patru elevi participanti la mobilitate, Andreea Vasilescu, clasa a VII-a A, Daria, Mocanu, clasa a VII-a B, Vlad Vintila, clasa a IV-a B, Bogdan Gogan, clasa a VII-a B, au impartasit colegilor lor si cadrelor didactice impresii si lucruri invatate in cadrul mobilitatii.
     Reproducem o parte din impresiile lor:
     „A fost prima dată când am participat la un astfel de proiect și sunt foarte satisfăcută.     Aveam mari emoții pentru ca, oarecum, imi era teama de ceea ce se va întâmpla în acest proiect (colegi noi, profesori noi, comunicare într-o altă limbă, nu știam dacă voi reuși să ajung la nivelul cerut de proiect…).
        Am avut ocazia să vizitez multe locuri și medii turistice sau culturale (de care sunt foarte impresionată) , mi-am îmbunătățit abilitățile de comunicare într-o limbă străina și am întâlnit mulți oameni minunați. Sper că voi mai avea această oportunitate în viitor!” ( D. M.)
          „Această experiență în Portugalia m-a făcut să îmi schimb perspectiva asupra lucrurilor ce mă înconjoară, asupra aspirațiilor și gândurilor mele pe viitor. Fiind o fire timidă, am plecat cu inima cât un purice, împinsă de la spate de familie și de prieteni. Teama de nou și de ieșire din sfera mea de confort a fost un mic dușman pe care în cele din urmă l-am învins precum eroii în basme. Odată cu trecerea pragului emoțional din prima zi, am reușit să mă simt în largul meu, să leg prietenii și să mă bucur din plin de frumusețile pe care Portugalia le oferă.
Această vacanță în scop educațional m-a schimbat în bine și aș repeta această experiență de 100 de ori.” ( A. V.)
           „Experiențele trăite în cadrul proiectului Erasmus au fost, de departe, cele mai interesante de până acum. Am avut șansa de a cunoaște oameni și locuri noi, să descopăr o parte din lumea ce mă înconjoară.
           De asemenea, mi-am îmbunătățit și aprofundat cunoștințele în limba engleză și am reușit să mă împrietenesc cu copii de altă naționalitate și chiar să colaborez cu unii dintre ei pe rețelele de socializare, totul datorită ideilor și scopurilor comune pe care ni le-a oferit acest proiect.
            Am văzut importante obiective turistice și peisaje deosebite în Portugalia. Cel mai mult mi-a plăcut plimbarea pe Fluviul Douro, în Porto, mai ales că, atunci când am ajuns în Portugalia, am văzut și locul unde se varsă în Oceanul Atlantic. Am avut ocazia să văd oceanul și la reflux, în Porto, dar și la flux, în Costa Nova.
              Aș repeta această intensă experiență oricând!”( V. V .)
            „A fost o experiența de neuitat, și sunt mandru că am avut șansa să particip într-un proiect Erasmus+. De a lungul acestei activitați extrașcolare, am legat foarte multe prietenii și mi-am imbunătațit cunoștințele mult mai rapid decat m-aș fi așteptat.Îmi doresc ca intr-o bună zi, desigur, daca voi mai avea posibilitatea, să mai vizitez incă o data orașul Viseu, un loc care a devenit destul de familiar pentru mine, și un loc de unde am plecat cu foarte multe amintiri frumoase. Toată recunoștința mea este acordată doamnelor profesoare care mi-au oferit această posiblitate.” ( B. G)
          Ce am invatat?
           În urma participarii la proiectul Erasmus+, am realizat că: toate activitațile extrascolare de acest tip reprezintă niște experiențe benefice intercațiunii dintre oameni; îți formeaza caracterul si îți dezvolta abilitațile intr-un mod recreativ – social pregatindu-te pentru viață.
            Am conștientizat ca putem schimba pozitiv lumea în care traim doar dacă ne schimbam pe noi înșine mai întâi.
        Am învațat ca trebuie sa ne trăim viața frumos, într-un mod echilibrat și să prețuim timpul, canalizându- l pe lucrurile cu adevărat folositoare.
       Concluzia?
ERASMUS este despre oameni, prietenie și curajul de a pleca către noi orizonturi.
 
ERASMUS+”VALUES WE SHARE. HONESTY WINS!”

 

       În perioada 25-29 aprilie 2022, patru elevi și 3 cadre didactice ale Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle au participat, alături de elevi și profesori din Portugalia, Italia, Turcia, Polonia, la cea de a doua mobilitate cu titlul ”Honesty wins” în cadrul proiectului Erasmus+” 2020-1-PL01-KA229-082249- „Values we share. What is your learning style”, desfășurată la Escola Secundaria de „Emidio Navarro”, Viseu, Portugalia.
          Programul celor 5 zile de mobilitate a cuprins activități diverse care au oferit oportunitatea elevilor și cadrelor didactice participante să experimenteze activități de învățare menite să contribuie la o mai bună cunoaștere a conceptului de europenism, la dezvoltarea competențelor lingvistice, multiculturale, sociale, civice, sensibilizare și exprimare culturală.
          Printe activitățile desfășurate amintim: descoperirea orașului Viseu, un oraș cu o istorie milenară ale cărui începuturi datează din perioada preistorică, printr-o vânătoare de comori care i-a provocat pe elevi din țări diferite să lucreze în echipe mixte, să identifice și să descrie diferite monumente istorice, obiective culturale, vizitarea școlii organizatoare, Escola Secundaria de Emidio Navaro, activități de colaborare și intercunoaștere desfășurate cu ajutorul unor actori și profesori psihologi, lecții de dans ,întreceri sportive, practicarea unor jocuri tradiționale portugheze, realizarea și prezentarea unor scenete care au avut ca temă onestitatea, una dintre valorile promovate prin intermediul proiectului, workshop pentru elevi și profesori cu tema ” Siguranța digitală, valori în mediul onine”, desfășurată la Institutul Politehnic Viseu. De asemenea, programul a cuprins vizitarea unor muzee și a unor locuri cu semnificație istorică și culturală, precum Museo da Vasco, catedrala din Viseu, Universitatea din Coimbra, una dintre cele mai vechi unversități din Europa, vizitarea orașului Aveiro, ” Veneția Portigaliei”, plaja Costa Nova de pe țămul Atlanticului, orașul Porto.
            Pe parcursul celor 5 zile, barierele lingvistice și culturale s-au spart, elevi și profesori au colaborat și au comunicat în cadrul activităților desfășurate , au legat prietenii , au învățat și au descoperit frumusețea diversității și a multiculuralismului. Ei vor duce mai departe, în școlile din care provin,lucrurile învățate, spiritul Erasmus+, prin organizarea unor activități de diseminare, prin inițierea și implementarea unor proiecte ulterioare care vor valorifica idei, lucruri învățate, prin prezentarea în paginile revistei proiectului și pe platforma eTwinning a experiențelor trăite.
            Proiectul ”Values we share. What is your learning style?” este finanțat prin programul european Erasmus+” și se desfășoară în perioada 2020-2023. Următoarea activitate de mobilitate se va desfășura în România, la Școala Gimnazială nr 2 Videle, în perioada 24-28 octombrie 2022.
           Prezentul comunicat reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului; Comisia Europeană nu este responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse în comunicare sau publicare.
 

 

COME TOGETHER, DO IT BETTER!

DISEMINARE ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE

   Luni, 11 aprilie 2022, în laboratorul de informatică al școlii, s-a desfășurat activitatea de diseminare a mobilității desfășurate la Sait Güzelcan Ortaokulu, în localitatea Izmir, din Turcia în perioada 7-11 martie 2022, în cadrul proiectului de mobilitate / cooperare ”Values We Share, What’s your Learning Style?” 2020-1-PL01-KA229-082249_3, finanțat prin Programul ERASMUS +, acțiunea KA2.
   La activitate au participat elevi, cadre didactice, parinti.
Cei patru elevi participanți la mobilitate, Iancu Matei, Clantau Briana, Paraschiv Nicole din clasa a VI-a A, Badea Luca, clasa a VII-a B și profesorii coordonatori, Iorga Monica, Paraschiv Mariana, au impărtășit participanților din experiența lor, lecții invățate, activități desfășurate, cunoștințe dobândite, competențe formate.
      Reproducem o parte din testimonialele elevilor participanți:
     „A fost cea mai tare experiență din viata mea! În această săptămână, am cunoscut oamenii din țări străine cu care am colaborat și socializat” ( L. B.)
       „Pe parcursul acestor 5 zile am legat prietenii unice și am avut parte de clipe de neuitat împreună.Am vizitat foarte multe locuri minunate,importante în istorie și am invățat foarte multe lucruri noi.
      Mi-a plăcut tot:oamenii,cultura,mâncarea,peisajele,diversitatea;Izmirul este un oraș de vis,și le recomand tuturor să il viziteze.” ( B. C.)
„Mi-a plăcut enorm! În această perioadă am învățat să interacționez cu oameni de diferite etnii.Oamenii au fost foarte primitori cu noi și ne-am împărțit opiniile in mod liber.Zilele și nopțile petrecute aici ne-au fost luate de lângă noi cu viteza luminii.A fost o experiență de vis! ” ( M. I. )
„Experienta Erasmus+ a fost magica! Izmirul este cel mai frumos loc.Il ador🧿! Au fost clipe de neuitat, mi a placut totul,mâncarea,tradțtia lor,chiar și religia.In aceste 6 zile am legat prietenii minunate și am întâlnit atât de mulți oameni de diferite naționalități cu suflet cald.Am vizitat locuri superbe, iar peisajele și excursiile au fost pe măsură.Bineînteles, că mai voiam sa stau,mi s-a parut că aceste zile superbe au trecut foarte repede.A fost o experiență minunată pe care nu o s-o uit niciodata.” ( N. P.)
Ce am invățat?
„Că toate locurile pe care le-am vizitat sunt de neuitat și din fiecare loc rămânem cu ceva magic în minte.
Am invățat că, deși suntem diferiti, fiecare avem ceva frumos de oferit.
Am invățat că diversitatea este un lucru minunat și că este bine să existe în viața noastră.
Am invățat că trebuie să ne respectăm cultura, tradițiile, obiceiurile, dar să le respectăm și pe ale celorlalți.”
Sperăm ca de spiritul si experiențele Erasmus+ să beneficieze cat mai multi elevi din școala noastra.
Le mulțumim celor care au fost alături de noi!
Echipa de implementare a proiectului

COME TOGETHER, DO IT BETTER!

In perioada 7-11 martie 2022, 4 elevi si doua cadre didactice ale Scolii Gimnaziale nr. 2 Videle participa la mobilitatea cu tema „ Impreuna, suntem mai buni!”, desfasurata in cadrul proiectului Erasmus + „ Values we share. What is your learning style?” la Sait Güzelcan Ortaokulu, in localitatea Izmir, Turcia.
Mobilitatea presupune desfasurarea unor activitati de invatare la scoala organizatoare in colaborarea cu elevi din scolile partenere din Turcia, Italia, Portugalia, Polonia, menite sa ii ajute pe elevi sa isi descopere stilurile de invatare specifice, astfel incat sa isi dezvolte increderea in sine si sa le poata valorifica pentru propria dezvoltare personala.
Pentru ca proiectul presupune cultivarea unor valori, activitatile propuse ii ajuta pe copii sa invete respectul pentru valori, pace, diversitate, colaborare, toleranta si, totodata, le formeaza si le dezvolte anumite competente, inteligente, stiluri de invatare, precum: spirit de echipa, sensibilizare si exprimare culturala, respect pentru diversitate, comunicare in limbi straine.
Din program nu vor lipsi nici vizite culturale in diverse locuri cu semnificatie istorica, precum Efes, cetatea antica Pergam, ruinele anticului oras Smirna, astfel ca, suntem convinsi ca ne vom intoarce acasa cu amintirea unei experiente minunate din orasul de pe tarmul Marii Egee.
Experientele din cadrul proiectului, lucrurile invatate vor fi diseminate in randul elevilor si cadrelor didactice ale Scolii Gimnaziale nr. 2 Videle in perioada ulterioara mobilitatii.
Proiectul „ Values we share. What is your learning style”( 2020-1-PL01-KA229-082249_3) este finantat prin programul Erasmus+ de catre Comisia Europena.
Prezentul comunicat reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului; Comisia Europeană nu este responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse în comunicare sau publicare.

https://infotr.ro/come-together-do-it-better-schimb-de-experienta-internationala-la-scoala-gimnaziala-nr-2-videle/

https://infotr.ro/dischovery-very-digital-and-inclusive-school-proiect-cu-finantare-europeana-la-scoala-gimnaziala-nr-2-videle/

 

PROCEDURĂ SELECȚIE CADRE DIDACTICE PARTICIPANTE LA ACTIVITĂȚI DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ ”DISCHOVERY”- O ȘCOALĂ DIGITALĂ ȘI INCLUZIVĂ

2021-1-RO01-KA122-SCH-000013572

PROCEDURA DE SELECTIE LA NIVELUL UNITATII

CALENDAR SELECTIE CADRE DIDACTICE

DISCHOVERY- VERY DIGITAL AND INCLUSIVE SCHOOL, UN NOU PROIECT ERASMUS+ LA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VIDELE 

 

 

Apel selecție elevi și cadre didactice participante la acțiunea de mobilitate din Turcia  (22-26 noiembrie  2021) în cadrul proiectului  parteneriat de schimb interșcolar – KA229 ”VALUES WE SHARE. WHAT IS YOUR LEARNING STYLE?”2020-1-PL01-KA229-082249_3

În perioada 22-26 noiembrie 2021 se desfășoară  prima  activitatea de mobilitate  în cadrul proiectului Erasmus +  ”Values we share. What is your learning style? ”, la Sait Güzelcan Ortaokulu ,Turcia.

Tema mobilității ” Come toghether, do it better!”.

La aceasta vor participa din partea Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle 2 cadre didactice și 4 elevi.

Informații cu privire la selecția participanților gășiți în documentele atașate. 

Apel candidaturi elevi proiect ”Erasmus +” Turcia

Apel candidaturi cadre didactice  proiect ”Erasmus +” Turcia

PARTENERIAT  DE SCHIMB INTERSCOLAR – KA229

VALUES WE SHARE. WHAT IS YOUR LEARNING STYLE?– 2020-1-PL01-KA229-082249_3 

PERIOADA DE DESFASURARE 2020-2022

VALUES WE SHARE

APEL SELECTIE ELEVI PARTICIPANTI PROIECT ERASMUS+ ” VALUES WE SHARE. WHAT IS YOUR LEARNIG STYLE?”

ANUNT ORGANIZARE SELECTIE MEMBRI ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ERASMUS + „ VALUES WE SHARE. WHAT IS YOUR LEARNIG STYLE?”